maastricht

Als ouder of opvoeder heb je vragen

Soms loop je een beetje vast met je kind. Bijvoorbeeld omdat het erg in zichzelf gekeerd en onbereikbaar is of juist erg druk en heftig; omdat het buikpijn heeft en zich terugtrekt in duimen en boeken lezen, omdat het niet luistert en nooit eens gewoon meedoet, omdat het zo open en prikkelgevoelig is. Dan denk je weleens “Wat moet ik met dit kind beginnen?”

Soms vraag je je af waarom je ene kind zo heel anders is dan je andere. Het ene is voor van alles angstig, het andere stapt overal op af; het ene is kouwelijk, het andere loopt met een rood hoofd te dampen. Je hebt, met andere woorden, vragen over de aanleg van je kind. “Hoe kunnen kinderen zo verschillend zijn en hoe moet ik daarmee omgaan?”

Soms vraag je je af waarom je kind telkens je zwakke plekken weet te vinden. Je traagheid, je ongeduld, je opvliegendheid, je raakbaarheid; het zijn aspecten van je karakter die bij je horen en waaraan je nog wat te doen hebt. “Wat spiegelt mijn kind mij en waarom?”

Soms vraag je je af waarom dit kind juist bij jou is geboren. Wat maak ik allemaal mee, doordat dit kind in mijn leven is gekomen? Wat hebben we met elkaar te maken? Wie geeft me de verantwoordelijkheid en de kracht om dit kind op te voeden? “Wie brengt nou eigenlijk wie in ontwikkeling?”

Opeens merk je dat je kind afstand neemt; zelfstandiger wordt. Wanneer zie je jouw kind nog, nu je het niet meer ophaalt van school, als het tot laat of vroeg gaat ‘stappen’ en de wereld intrekt? Hoe houd je contact en wanneer is steun gewenst of wordt die als bemoeizucht ervaren? “Wat is mijn rol nu mijn kind steeds meer op eigen benen staat?”

Als je met dit soort vragen bezig wilt zijn, is de Academie voor Ouders iets voor jou. Daar krijg je inspiratie voor je werk als opvoeder.

De Academie voor Ouders biedt cursussen voor vaders, moeders, leerkrachten en alle andere opvoeders.

Cursussen die inzichten en inspiratie geven ter ondersteuning van je taak als opvoeder en het vormgeven aan je ouderschap. Antroposofie is een belangrijke inspiratiebron. In een tijd van steeds verdergaande individualisering zijn het gesprek en de uitwisseling belangrijke onderdelen van onze cursussen. Het studiemateriaal is veelzijdig, verdiepend en gevarieerd. Het beoefenen van verschillende kunstvormen is een vast onderdeel.

De Academie voor Ouders biedt meerjarige cursussen die gaan over:

  • ontwikkelings- en levensfasen van het opgroeiende kind en de jonge mens,
  • opvoedingsvragen en -dilemma’s;
  • thema’s naar leeftijd en vragen van alledag.

Kortom, een gelegenheid om de geest te scherpen, gedachten en gevoelens uit te wisselen, handelen te overdenken, kunstzinnig actief te zijn en praktische vragen naar aanleiding van de dagelijkse opvoeding te bespreken. De cursussen zijn toegankelijk van opzet, dus kennis van antroposofie is niet nodig.

 

De locaties

Elke locatie van de Academie voor Ouders heeft een op de plaatselijke situatie toegesneden cursusprogramma. Op deze website vind je meer informatie over de cursussen in Amersfoort en Hoorn en over de docenten, de lestijden, de leslocaties, de cursuskosten en de aanmelding.

 

Het bestuur van de Academie voor Ouders,
Marijn van den Born, voorzitter
Jan Alfrink, secretaris
Edmond Schoorel, penningmeester
Jolande Zewuster, deelnemer/ouder-vertegenwoordiger
Els Kolling, deelnemer/ouder-vertegenwoordiger