Hoorn

 

FVS_2426

 

Academie voor Ouders Hoorn

 

 

4-daagse cursus Academie voor Ouders Hoorn e.o.

Spelen bij jou de volgende vragen of ben je nieuwsgierig naar de antwoorden…

 • Hoe speel ik in op de verschillende levensfases van mijn kind: welk gedrag moedig ik aan en waar stel ik grenzen, wat kan mijn kind aan, waar moet ik het beschermen?
 • Wat kan ik vanuit mijn rol als ouder doen om mijn kind te begeleiden op zijn of haar pad om een heel mens te worden, evenwichtig, met hoofd, hart en handen?
 • Kan de antroposofische kijk op ontwikkeling van kinderen mij voeding geven? Op welke manier kunnen rituelen, seizoensfeesten en kunstzinnige invalshoeken ons inspireren in de opvoeding?

Kom dan naar de 4-daagse cursus die de Academie voor Ouders Hoorn e.o. aanbiedt.

 

Academie voor Ouders

De Academie voor Ouders biedt cursussen voor vaders, moeders, leerkrachten, opvoeders, geïnteresseerden en alle anderen die met kinderen werken. Cursussen die inzichten en inspiratie geven ter ondersteuning van je taak als opvoeder en het vormgeven aan je ouderschap.

Antroposofie is hierin een belangrijke inspiratiebron. In een tijd van steeds verdergaande individualisering zijn het gesprek en de uitwisseling belangrijke onderdelen van onze cursussen. Het studiemateriaal is veelzijdig, verdiepend en gevarieerd. Het beoefenen van verschillende kunstvormen is een vast onderdeel.

De Academie voor Ouders biedt meerjarige cursussen die gaan over:

 • ontwikkelings- en levensfasen van het opgroeiende kind en de jonge mens;
 • opvoedingsvragen en -dilemma’s;
 • thema’s naar leeftijd en vragen van alledag.

Kortom, een gelegenheid om de geest te scherpen, gedachten en gevoelens uit te wisselen, handelen te overdenken, kunstzinnig actief te zijn en praktische vragen naar aanleiding van de dagelijkse opvoeding te bespreken. De cursussen zijn toegankelijk van opzet, dus kennis van antroposofie is niet nodig.

Academie voor Ouders ondersteunt vrijwilligers die in diverse steden de cursusorganisatie op zich hebben genomen. Ze zijn actief in Amersfoort, Venlo, Assen en nu dus ook in Hoorn en omgeving.

 

tekening Hoorn

 

 

Het programma

In het schooljaar 2017/2018 bieden wij het eerste jaar ofwel een introductiejaar. Als er voldoende animo is, volgt hierop een tweede verdiepingsjaar.

In het introductiejaar komt aan bod:

 • Pedagogiek/Menskunde – de ontwikkelingsfasen rn levensfasen van het opgroeiende kind en jonge mens;
 • Jaarfeesten – een verdieping in de achtergrond van de jaarfeesten, zoals die op de Vrije Scholen worden gevierd;
 • Kunstzinnige vorming – theoretische en praktische invulling van kunstzinnige vakken, hierbij komen aan bod: nat-in-nat schilderen en vormtekenen.

 

Het rooster

voor de cursusdagen ziet er als volgt uit:

9:30 – 10:00 u inloop – welkom – koffie/thee
10:00 – 10:15 u spreuk – algemene mededelingen – samenzang
10:15 – 11:45 u 1e lesperiode
11:45 – 12:30 u lunch – soep/koffie/thee wordt aangeboden – zelf voor brood zorgen
12:30 – 14:00 u 2e lesperiode
14:00 – 14:15 u pauze – koffie/thee/cake
14:15 – 15:45 u 3e lesperiode
15:45 – 16:00 u samenzang – afsluiting van de dag
16:00 – 16:30 u mogelijkheid tot napraten met koffie/thee – samen opruimen

 

 

De docenten

JAARFEESTEN

ANNEKE BOENDER

Graag wil ik me inzetten om jullie te inspireren bij jullie taak als ouders. Mijn ervaring heb ik opgedaan als moeder van onze 4 kinderen en oma van 8 kleinkinderen en als klassejuf op de vrije school; één ronde in Rotterdam en drie in Bergen. De Jaarfeesten vormen daarbij  een dierbare invalshoek, kansrijk in vele opzichten!

 

PEDAGOGIEK / MENSKUNDE

POLLE POTTERS

Docent op de Vrije School Kennemerland in Haarlem, verhalenverteller en vader van drie jonge kinderen. Mocht Polle toch niet beschikbaar zijn, zorgen we voor een goed alternatief.

 

NAT-IN-NAT SCHILDEREN   –   VORMTEKENEN

DICK BRUIN

Dick Bruin is sinds de jaren zeventig verbonden aan het vrijeschool-onderwijs, als klassenleraar en als docent kunst en kunstgeschiedenis. Door jarenlange deelname aan de Ulmer schilderconferenties, verdiepte hij zich in het vak schilderen in het onderwijs. Dick Bruin geeft cursussen aan diverse opleidingen in binnen- en buitenland in het vak pedagogie en kunstzinnig onderwijs. Momenteel is hij directeur van de Westfriese Vrije School Parcival te Hoorn.

 

Aanmelding en betaling

Iedereen die geïnteresseerd is, kan zich aanmelden. Aanmelden kan vanaf heden tot uiterlijk 21 juli 2017. We vinden het prettig als je dat zo snel mogelijk doet. Je kunt je rechtstreeks aanmelden bij Academie voor Ouders Hoorn e.o. via academievooroudershoorn@gmail.com. Vermeld bij je aanmelding je voor- en achternaam, je adres, je telefoonnummer en je e-mailadres. Betalingsgegevens volgen daarna per mail. De betaling van het cursusgeld moet uiterlijk 21 juli 2017 voldaan zijn. Pas na betaling van het cursusgeld zal de aanmelding definitief zijn. Mocht de betaling een probleem zijn, neem dan contact met ons op en dan bekijken we hoe we dit op kunnen lossen. Kosteloze annulering van de inschrijving is mogelijk tot 1 september 2017, mits dit schriftelijk gebeurt. Vindt de annulering later plaats, zullen kosten in rekening worden gebracht.

Tussentijdse beëindiging van de cursus door de cursist leidt in beginsel niet tot restitutie van cursusgeld. Mocht de cursus niet doorgaan door een tekort aan aanmeldingen, zal het volledige cursusbedrag worden terugbetaald. Dit zal voor 1 september 2017 bekend worden gemaakt.

In het kort

WAT
De Academie voor Ouders Hoorn e.o. biedt  komend schooljaar (2017-2018) een cursus aan ter inspiratie en ter ondersteuning van je taak als opvoeder en het vormgeven van je ouderschap. Hierbij is de antroposofie is een belangrijke inspiratiebron

WIE
Voor vaders, moeders, leerkrachten, opvoeders, geïnteresseerden en alle anderen die met kinderen werken in heel Noord-Holland en omstreken.

WANNEER
De cursus wordt op een viertal zaterdagen aangeboden. Om 9:30 uur vindt de ontvangst met koffie en thee plaats en om circa 16:00 uur eindigt de cursusdag. Er zal worden lesgegeven op de volgende data:

 • zaterdag 23 september 2017
 • zaterdag 4 november 2017
 • zaterdag 10 februari 2018
 • zaterdag 14 april 2018

WAAR
De cursus wordt gegeven op de Westfriese Vrije School Parcival in Hoorn. De Parcival is gevestigd op de Nachtegaal 146, 1628 DJ Hoorn.

KOSTEN
Voor deelname aan de 4 cursusdagen wordt een vergoeding van 225 euro per persoon gevraagd. Dit bedrag is inclusief koffie en thee, soep tijdens lunchtijd en wat lekkers bij de koffie. Dit bedrag is ook inclusief de eventuele materialen die bij de modules worden gebruikt.

AANMELDING
Je kunt je aanmelden via academievooroudershoorn@gmail.com. Dit kan tot uiterlijk 21 juli 2017. De betaling dient ook voor deze datum binnen te zijn.

FOLDER
Onze folder voor het cursusjaar 2017/2018 is hier te downloaden.

CONTACT
Via e-mail:  academievooroudershoorn@gmail.com
De Academie voor Ouders Hoorn e.o. vind je ook op Facebook.