Amersfoort

driebergen

Academie voor Ouders Amersfoort

Een Academie voor Ouders, wat kun je je daarbij voorstellen?  Wij bieden een plek aan waar je inspiratie kunt opdoen voor het dagelijkse opvoeden. Je kiest voor de Vrije School, waar kies je dan voor? Wil je meer weten over de achtergronden, waarom vieren we de Jaarfeesten op een bepaalde manier, hoe kijken de leerkrachten aan tegen de ontwikkeling van je kind, wat is dat eigenlijk nat-in-nat schilderen?  Dit zijn vragen die bij je op kunnen komen als je kind naar de Vrije School gaat. Ben je wel bekend met de Vrije School? Ook dan kan de Academie voor Ouders een plek zijn waar je je kennis kunt toetsen.

Kernwoorden: Inspiratie – ontmoeting – inzicht – verdieping – levenskunst

De Academie voor Ouders organiseert ontmoetingen die inzicht en inspiratie geven aan ouders ter ondersteuning van hun taak als opvoeder. Antroposofie is hierbij een inspiratiebron. Uitwisseling is een belangrijk onderdeel in deze ‘ouderwerkplaats’. De theoretische kapstokken en thema’s die worden aangereikt zijn verdiepend. Daarnaast is experimenteren met verschillende kunstvormen een vast onderdeel. Kortom, een kans om bij te tanken, uit te wisselen, te verdiepen en te experimenteren.

Dus of je nu wel of niet bekend bent met de Antroposofie, je bent bij ons heel welkom! We bieden op vier dagen in het schooljaar een dagje voor jezelf aan. Komend schooljaar (2017-2018)  zullen de dagen zijn: 23 september 2017, 25 november 2017, 10 maart  2018 en 26 mei 2018. Je bent dan een hele dag bij ons welkom, op de Vrije School Amersfoort.

 

Het schooljaar 2017 – 2018

Dit schooljaar bieden wij drie jaargangen. Een eerste introductie jaar, een tweede verdiepingsjaar en een derde verdiepingsjaar. Hierin komen aan bod:

Het eerste jaar:

 • Pedagogiek/Menskunde – de ontwikkelingsfasen & levensfasen van het opgroeiende kind en jonge mens
 • Jaarfeesten – een verdieping in de achtergrond van de jaarfeesten, zoals die op de Vrije Scholen worden gevierd.
 • Kunstzinnige vorming – theoretische en praktische invulling van kunstzinnige vakken, hierbij komt aan bod: nat-in-nat schilderen

Het tweede jaar:

 • Zintuigen – de 12 zintuigen waarmee de mens de wereld waarneemt, opgedeeld in fysieke zintuigen, ziele zintuigen en geestelijke of sociale zintuigen
 • De temperamenten – de vier temperamenten: cholerisch, melancholisch, flegmatisch en sanguinisch.
 • Kunstzinnige vorming – theoretische en praktische invulling van kunstzinnige vakken, hierbij komt aan bod:  euritmie

Het derde jaar: 

 • Planetenleer – de zeven zielentypen: levenskunst en opvoeding
 • Vier lezingen met als thema: Voeding – Ziektebeelden – Opvoeden in de 21e eeuw – Nieuwetijdskinderen
 • Kunstzinnige vorming – theoretische invulling van de vertelstof van de lagere vrijeschool en een uitwerking daarvan door middel van diverse kunstzinnige uitingen.

 

De Docenten

Loek Dullaart – 1e jaar menskunde,  2e jaar temperamenten & 3e jaar Planetenleer
Mede-oprichter van Arta, een centrum voor hulp aan drugsverslaafden. Jarenlang gewerkt als leraar op Vrije Scholen in Amersfoort en Zeist. Geeft lezingen en schrijft boeken, vooral over het onderwerp Spiritualiteit en Actualiteit. Begeleider van een drietal alertgroepen, die zich verdiepen in de achtergronden van het wereldgebeuren. Docent op meerdere ouderacademies in het land, in het vak menskunde, temperamenten en planetentypes.

Chris Cornelisse – 1e jaar jaarfeesten
Sinds 2003 werkzaam als klassenleerkracht op de vrijeschool, in Driebergen en Amersfoort. Altijd interesse gehad in de achtergrond van het onderwijs, en in ontwikkelingen in het onderwijsveld. Betrokken bij de organisatie, en in verbinding met de kinderen en ouders. Verbinding is ook een van de redenen waarom er in de vrijescholen stilgestaan wordt bij de jaarfeesten: kinderen verbinden zich met hun omgeving, en het werkt verbindend binnen de schoolgemeenschap. Vertrekkend vanuit het jaarfeest wat gevierd wordt rondom de datum van de lesdagen, gaan we onderzoeken wat de essentie is van de feesten en hoe deze vorm kunnen krijgen in school en ook thuis.

Edmond Schoorel – 2e jaar zintuigen
Studeerde medicijnen in Groningen en specialiseerde zich tot kinderarts in Rotterdam en Leiden. In 1979 in aanraking gekomen met de antroposofische geneeskundeVanaf 1996 als kinderarts verbonden aan het Kindertherapeuticum in Utrecht, sinds 2008 in Zeist, een tweedelijns multidisciplinair samenwerkingsverband ten behoeve van diagnostiek en behandeling van kinderen en hun ouders. Daarnaast als regulier werkend kinderarts verbonden aan het Diakonessenhuis. Boeken: De eerste zeven jaar; Mede-auteur van: Dokter wat ik nog vragen wou; Leren, op weg naar een antroposofische leertheorie; Pedagogie, een kunst een kunde; Het dilemma van de morele opvoeding.

Karin Houwing – 2e jaar zintuigen
Begonnen als groepsleidster in de kinderrevalidatie. In 1995 studie Ergotherapie afgerond in Amsterdam. Ze is werkzaam geweest met visueel gehandicapte kinderen en in de kinderrevalidatie. Sinds 2010 heeft ze een eigen praktijk, verbonden aan Therapeuticum Artemis in Amersfoort. Specialisatie zintuiglijke ontwikkeling (sensorische integratie). Initiatiefnemer studiegroep “ergotherapie en antroposofie”.

Kees Warmerdam – 1e jaar nat-in-nat schilderen
Medeoprichter van een stichting voor grote pleeggezinnen – gedurende 21 jaar een groot pleeggezin gehad. Groepsleider geweest in Zonnehuizen Veldheim en Stenia. Verbonden aan de Vrije School als klassenleerkracht en vakleerkracht (27 jaar in Zeist en tot op heden 8 jaar in Amersfoort). Verdiepingscursussen gevolgd voor de kunstzinnige vakken en de opleiding op Kraayerbeekerhof voor het vak tuinbouw afgerond. Deze vakken hebben zijn speciale aandacht.

Daphne Bont – 3e jaar kunstzinnige invulling
Leerkracht aan de vrije school Michaël in Bussum. Voor het moederschap deed Daphne agogisch werk. De pedagogie heeft altijd haar speciale interesse gehad. Korte tijd studeerde zij sociale wetenschappen, daarin miste ze spirituele diepgang, dit heeft zij wel gevonden in Steiner’s  “Algemene Menskunde als basis voor de Pedagogie”. Van 2006 tot 2010 deed Daphne de lerarenopleding voor vrije scholen. Gedurende de studie werkte zij als duopartner in Bussum. Na het afstuderen werd zij gevraagd met een januariklas te starten. Deze klas heeft zij nog altijd, komend schooljaar als zesde klas! De kunstzinnige vakken hebben dagelijks een belangrijke plaats in het lesprogramma. Het bewegend en scheppend bezig zijn is zichtbaar gezondmakend.

Tonnie Brounts – 2e jaar Euritmie
Geeft euritmie- en antroposofielessen in de Vrijeschool Pabo in Hogeschool Leiden .Daarnaast is zij, als lid van de kerngroep van de Zutphense Zomercursus voor leraren, verantwoordelijk voor de organisatie en geeft ook daar euritmie. Zij is ook vanaf het begin betrokken bij de Academie voor Ouders en draagt het een warm hart toe. Ouder zijn is een belangrijke opgave , samen ervaringen uit wisselen en kennis op doen is verrijkend en enthousiasmerend. De euritmie  is een bewegingskunst waarbij de menskunde en ontwikkeling van kinderen beleefbaar kan worden  aan de eigen bewegingen en de bewegingen in de groep. De oefeningen die we doen zijn gericht op kennismaking met de basiselementen van de euritmie. Daarbij zal ook de zin van euritmie met kinderen aandacht krijgen.

De invulling van de lezingen in het derde jaar zullen op een later moment bekend gemaakt worden.

 

Praktische informatie

De dagen zullen gehouden worden op: 23 september 2017, 25 november 2017, 10 maart  2018 en 26 mei 2018
De locatie zal zijn: Vrije School Amersfoort – Romeostraat 74 – 3816 SE Amersfoort
De kosten bedragen: 225 euro p.p. (echtparen/partners kunnen zich gelijktijdig opgeven voor 210 euro p.p.)

 

Het rooster ziet er als volgt uit:

 • 9:30 – 10:00     inloop – welkom – koffie/thee
 • 10:00 – 10:15    spreuk – algemene mededelingen – samenzang
 • 10:15 – 11:45    1e lesperiode
 • 11:45 – 12:30    lunch – soep/koffie/thee wordt aangeboden – zelf voor brood zorgen
 • 12:30 – 14:00    2e lesperiode
 • 14:00 – 14:15    pauze – koffie/thee/cake
 • 14:15 – 15:45    3e lesperiode
 • 15:45 – 16:00    samenzang – afsluiting van de dag
 • 16:00 –  16:30   mogelijkheid tot napraten met koffie/thee – samen opruimen

 

1e jaar 23 september  25 november 10 maart 26 mei
1e lesperiode Chris Cornelisse
Jaarfeesten
Chris Cornelisse
Jaarfeesten
Chris Cornelisse
Jaarfeesten
Chris Cornelisse
Jaarfeesten
2e lesperiode Loek Dullaart
Pedagogiek
Loek Dullaart
Pedagogiek
Loek Dullaart
Pedagogiek
Loek Dullaart
Pedagogiek
3e lesperiode Kees Warmerdam
Nat-in-nat schilderen
Kees Warmerdam
Nat-in-nat schilderen
Kees Warmerdam
Nat-in-nat schilderen
Kees Warmerdam
Nat-in-nat schilderen
2e jaar
1e lesperiode Loek Dullaart
Temperamenten
Loek Dullaart
Temperamenten
Loek Dullaart
Temperamenten
Loek Dullaart
Temperamenten
2e lesperiode Edmond Schoorel/ Karin Houwing
Zintuigen
Edmond Schoorel
Zintuigen
Karin Houwing
Zintuigen
Edmond Schoorel/ Karin Houwing
Zintuigen
3e lesperiode Tonnie Brounts
Euritmie
Tonnie Brounts
Euritmie
Tonnie Brounts
Euritmie
Tonnie Brounts
Euritmie
3e jaar
1e lesperiode Lezing Lezing Lezing Lezing
2e lesperiode Daphne Bont
Kunstzinnige invulling
Daphne Bont
Kunstzinnige invulling
Daphne Bont
Kunstzinnige invulling
Daphne Bont
Kunstzinnige invulling
3e lesperiode Loek Dullaart
Planetentypen
Loek Dullaart
Planetentypen
Loek Dullaart
Planetentypen
Loek Dullaart
Planetentypen

 

Aanmelding

Aanmelding/inschrijven kan vanaf heden tot uiterlijk 31 augustus 2017.
Je kunt je rechtstreeks aanmelden bij de cursusleiding van Academie voor Ouders Amersfoort:  avoamersfoort@gmail.com .

Voordeel
Als je je voor 30 juni 2017 opgeeft, bedragen de kosten 215 euro p.p. (echtparen/partners kunnen zich voor deze datum gelijktijdig opgeven voor 200 euro p.p.).

Betaling van cursusgeld
Pas na betaling van het cursusgeld zal de aanmelding definitief zijn. Het cursusgeld moet uiterlijk 2 weken na aanmelding voldaan zijn, maar niet later dan 1 september 2016.  Kosteloze annulering van de inschrijving is mogelijk tot 4 weken voor aanvang van de cursus mits dit schriftelijk en onder opgaaf van redenen gebeurt. Het al betaalde cursusgeld wordt dan volledig gerestitueerd. Geschiedt de annulering tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus dan is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Vindt de annulering later dan 14 dagen voor aanvang van de cursus plaats dan is het volledige cursusgeld verschuldigd. Tussentijdse beëindiging van de cursus door de cursist leidt in beginsel niet tot restitutie van cursusgeld.

 

Facebook
De Academie voor Ouders is ook actief op facebook – like onze pagina om op de hoogte te blijven!