Verdiepingsavonden

Inspirerende avonden waar verschillende onderwerpen binnen de antroposofie aan bod komen.

Ook komend schooljaar zullen er weer verdiepingsavonden georganiseerd worden. Deze staan los van de lesdagen en zullen ook toegankelijk zijn voor geïnteresseerden buiten de academiedagen om. De data, sprekers en onderwerpen worden te zijner tijd bekend gemaakt.